Onemocnění přenášená klíšťaty

Lymská borelióza

 

Někdy také uváděna jako „Lymeská borelióza,“ patří k nejčastějším infekčním onemocněním, která přenášejí klíšťata u nás v ČR. Nebezpečná je zejména tím, že může postihnout nervový systém, či srdce. Neléčená může vážně ohrozit zdraví, nezpůsobuje však smrt. Obtíže spojené s LB mohou ovlivňovat i kůži a klouby. Pro LB jsou typickým znakem narudlé prstence, jejichž centrem je místo, kde bylo klíště přisáté (jak je vidět na fotografii). Inkubační doba LB je 2 až 32 dní a léčí se antibiotiky. Týká se lidí i psů.

 

Klíšťová encefalitida

 

Někdy je uváděna v literatuře jako „klíšťový zánět mozku“. Jedná se o infekční virové onemocnění, jehož inkubační doba bývá týden až dva týdny. Projevuje se v první fázi bolestmi hlavy a zvýšenými teplotami. Ve fázi druhé propuká ve vysoké horečky a dokonce může dojít k dezorientaci. V extrémním případě může způsobit i smrt. Proti klíšťové encefalitidě se lze očkovat. Pohybujete-li se častěji v přírodě, očkování doporučujeme. Klíšťovou encefalitidou se můžou nakazit lidé i psi.

Anaplasmóza

 

Tato po celém světě rozšířená infekce je přenášena v našem klimatu také zejména klíšťaty. Onemocnění se opět vyskytuje jak u lidí, tak u zvířat. Jak se infekce projeví závisí na tom, zda se jedná o člověka či zvíře (a jakého druhu a stáří), nejčastěji se však anaplasmóza projevuje jako akutní horečnaté onemocnění s příznaky připomínajícími chřipku. U lidí nemoc připomíná klíšťovou encefalitidu nebo lymskou boreliózu, hlavními projevy jsou bolesti hlavy a svalů, zimnice. U zvířete může být stanovení diagnózy tvrdým oříškem, protože “infekce klame tělem” a svými příznaky je podobná dalším desítkám onemocnění. Ničím neobvýklým není fakt, že anaplasmósa se objevuje tzv. v koinfekci s dalšími infekcemi (lymská borelióza apod.), které jsou přenášeny stejným druhem klíštěte. Proti anaplasmóze nelze očkovat. Léčba probíhá opět pomocí antibiotik. 

Babezióza

 

Další nemilou nemocí do výčtu, kterou klíšťata přenášejí a ohrožují vás i vašeho psa, je babezióza. V podstatě se jedná o parazita, který napadá červené krvinky. Do konce se v nich množí a zapříčiňují jejich rozpad. Zde je velká podobnost s malárií, včetně níže uvedených příznaků.
Bohužel, tato nemoc může ohrozit i na životě. Babezióza se kromě teploty až horečky může dále projevovat těmito symptomy: bolest hlavy, únava, zimnice, pocení a ztráta chuti k jídlu.
Donedávna se babezióza v Evropě vyskytovala zřídka. V posledních letech případy babeziózy však nebezpečně vzrůstají. Obtížněji se lékařům diagnostikuje a často se stane, že její nález je v tandemu s lymskou boreliózou.